Ciència, didàctica i funció social dels estudis clàssics

Begoña Usobiaga i Pere J. Quetglas (eds.), Barcelona, 2004.

ISBN: 84-477-0872-1

Actes del XIV Simposi de la Secció Catalana de la SEEC. Vic, 26-28 de setembre del 2002.