II Premi Areté

II Premi Areté 2020

La Secció Catalana de la SEEC convoca per al curs 2019-2020 el SEGON PREMI ARETÉ al millor Treball de Fi de Grau (TFG) a Catalunya dins l’àmbit dels estudis clàssics. L’ànim de la convocatòria és promocionar aquestes disciplines entre els estudiants universitaris que estiguin en condicions d’iniciar-se en la recerca i en la formació de postgrau.

El treball guanyador de la segona edició del PREMI ARETÉ ha estat:

Autora
Maria Navarro López

Títol del treball
La sacerdotessa de la polis: Estudi de les fonts literàries i epigràfiques al voltant de la sacerdotessa d’Atena Pòlias a Atenes

Tutora
Marta Oller Guzmán

Centre
Universitat Autònoma de Barcelona

PARTICIPANTS

 • Autora: Paula Giménez Fermoselle
  Títol del treball: La figura de Ricimero en la caída del Imperio Romano de Occidente
  Tutor: Juan Antonio Jiménez Sánchez
  Centre: Universitat de Barcelona

 • Autora: Laura Teso Calderón
  Títol del treball: La melancolía en la Antigüedad: una enfermedad del alma
  Tutor: Sebastià Giralt Soler
  Centre: Universitat Autònoma de Barcelona

Barcelona, 26 de novembre de 2020

El Jurat del II Premi Areté

BASES GENERALS

 1. Podran participar-hi els estudiants universitaris que, en el curs 2019-2020, hagin presentat un TFG dins l’àmbit dels estudis clàssics en un centre públic o privat del sistema universitari català.
 1. El treball ha d’haver estat avaluat amb una nota igual o superior a 9,5.
 1. El TFG presentat ha de coincidir amb la versió lliurada i avaluada al centre universitari corresponent.
 1. Lliurament dels treballs
  La presentació del TFG s’haurà de dur a terme amb el sistema d’enviament de fitxers WeTransfer (wetransfer.com), a través del qual caldrà adjuntar els documents següents a l’adreça estudisclassics@seec.cat:

  1. Document amb les dades identificadores de l’estudiant:
   • Nom i cognoms
   • Domicili (nom del carrer, el nombre, la població i el codi postal)
   • Adreça electrònica
   • Telèfon de contacte
   • Grau cursat
   • Universitat
  2. Document signat pel tutor del TFG on es faci constar el nom i els cognoms de l’estudiant, el títol del TFG, la data de presentació i la qualificació obtinguda.
  3. El treball (o la memòria de síntesi, en el cas dels treballs virtuals: uid. § 5), sempre en format PDF.
 1. Si es tracta d’un TFG virtual, cal tenir en compte les condicions addicionals següents:
  1. El treball podrà estar allotjat en qualsevol plataforma d’Internet. En aquest cas serà imprescindible facilitar-ne l’enllaç amb els permisos d’accés i consulta corresponents.
  2. S’haurà de lliurar, en format PDF, una memòria d’una extensió màxima de 20 pàgines (DIN A4), que ha d’incloure una síntesi del contingut del treball, els objectius, el procés d’elaboració, els mitjans emprats i la bibliografia.
 1. El termini de recepció dels TFG acabarà a les 14.00h del dia 14 d’octubre de 2020.
 1. En el decurs dels quinze dies següents es farà pública a la pàgina web de la Secció Catalana de la SEEC la llista provisòria dels treballs admesos i exclosos.
 1. El premi es podrà declarar desert.

NOTA IMPORTANT

Si en qualsevol fase de la convocatòria es detecta l’incompliment de les bases, el treball presentat serà exclòs.

JURAT

El jurat estarà format per professorat universitari de les diverses especialitats vinculades als estudis clàssics.

CRITERIS D’AVALUACIÓ DELS TREBALLS

 1. Adequació als objectius i continguts propis d’un Treball de Fi de Grau.
 2. Originalitat del tema o del seu tractament.
 3. Metodologia.
 4. Rigor i precisió dels continguts.
 5. Claredat i coherència en el desenvolupament del tema tractat.
 6. Capacitat analítica i de síntesi.
 7. Correcció en l’expressió, la redacció, l’ortografia i la presentació.
 8. Dificultat intrínseca del treball.

PREMIS

La Secció Catalana de la SEEC atorgarà un sol PREMI ARETÉ de 300 €.

PUBLICACIÓ DELS GUANYADORS I PUBLICITAT DELS PREMIS

La resolució del concurs és prevista per a la segona quinzena de novembre de 2020.

La data de lliurament del premi s’anunciarà en aquesta mateixa pàgina web, on, posteriorment, es publicarà també la llista dels treballs presentats.

Tots els participants seran convidats a l’acte en què es lliurarà el premi.

RESOLUCIÓ

La resolució del Jurat serà inapel·lable i independent de la nota que hagi obtingut el TFG al seu centre universitari. La participació comporta l’acceptació d’aquestes bases.

DRETS SOBRE ELS TREBALLS

El treball premiat podrà ser publicat electrònicament a la pàgina web de la SEEC, en un epígraf específic.