Omnia mutantur

Secció Catalana de la SEEC, Barcelona, 2016.

Recull d’algunes de les ponències i comunicacions presentades i debatudes en el transcurs del XVII Simposi de la Secció Catalana de la SEEC. Barcelona, 3-5 de juliol de 2013. Facultat de Filologia – Universitat de Barcelona.