Premi Hèracles 2016: el ca Cèrber

XII Premi Hèracles 2016: El ca Cèrber

La Secció Catalana de la SEEC convoca per al curs 2015-2016 el DOTZÈ PREMI HÈRACLES «El ca Cèrber» al millor Treball de Recerca de Batxillerat a Catalunya o Monografia del Batxillerat Internacional (BI) dins l’àmbit de les llengües i cultures grega i llatina.

Els treballs guanyadors de la cinquena edició del PREMI HÈRACLES «Els estables del rei Àugies» han estat:

Primer Premi

Autors

Sergi Vidal Fernández

Paula López Moreno

Títol del treball
Mites de pedra

Tutora
Laura Lucas González

Centre
INS Gallecs (Mollet del Vallès – Barcelona)

Segon Premi

Autora
Marta Esteve Ortega

Títol del treball
Amors literaris

Tutora
Laura Lucas González

Centre
INS Gallecs (Mollet del Vallès – Barcelona)

Tercer Premi

Autora
Laia Tremoleda Roure

Títol del treball
L’hospitalitat (xenia) i el combat singular (agon) a l’èpica clàssica

Tutors

Neus Puiggardeu Dalmau

Antoni Cobos Fajardo

Centre
INS Alexandre Deulofeu (Figueres – Girona)

Llista dels treballs presentats 

Autors: Maria Aguilera Vera i Roger Melgarejo Vilana
Títol: L’Eros mític ovidià. Aproximació al discurs amorós de les Metamorfosis
Tutora: Maria Paredes Baulida
Centre: INS Pau Vila (Sabadell – Barcelona)


Autora: Míriam Alonso Osete
Títol: Influència mitològica als dibuixos animats
Tutora: Paulina Jiménez Pérez
Centre: INS Andreu Nin (El Vendrell – Tarragona)


Autora: Núria Alonso Sales
Títol: Mitologia i cinema: tres oel·lícules basades en el corpus mitològic clàssic
Tutora: Judith Teixidor Sagarra
Centre: INS Jaume Balmes (Barcelona)


Autora:  Susana Bernad Cortés
Títol: La via de la costa
Tutora: Joana Danés Ribas
Centre: Col·legi Jesús-Maria Sant Gervasi (Barcelona)


Autores: Maria Cívico Deiros i Paula Gonzalo Montáñez
Títol: Escriptura romana experimental
Tutor: Josefet Fuentes Gonzálvez
Centre: INS Can Mas (Ripollet – Barcelona)


Autor:  Eduard Cobo Garcia
Títol : Usos dels mites en l’obra d’Albert Camus
Tutor: Josep M. Bernal Rios
Centre: INS Lacetània (Manresa – Barcelona)


Autora: Mireia Conesa Teixidó
Títol: Arquimedes i el setge de Siracusa
Tutora: Lourdes Méndez Saco
Centre: INS Ernest Lluch (Barcelona)


Autora: Laia Escolà Sallán
Títol: Panem et circenses. Pervivència de la cultura clàssica en els Jocs de la Fam
Tutora: Gemma Nogués Guitart
Centre: INS Tremp (Tremp – Lleida)


Autora: Ariadna Ferraté Martín
Títol: Ens hem oblidat dels clàssics?
Tutora: Montserrat Martí Suñer
Centre: INS Cambrils (Cambrils – Barcelona)


Autora: Mar Jornet Toscano
Títol: La influència de Roma a la dona actual
Tutora: Paulina Jiménez Pérez
Centre: INS Andreu Nin (El Vendrell – Tarragona)


Autora: Ariadna Narcís Estruch
Títol: De la lira a Spotify. Tòpica amatòria grecollatina a la cançó catalana del segle XXI
Tutora: M. Teresa Quintillà Zanuy
Centre: INS Guindàvols (Lleida)


Autora: Gemma Navarro Castellà
Títol: De Disney a l’antiga Grècia. Desmuntant mites. Estudi d’un cas: Hèrcules vs. Hèracles
Tutor: Victor Michavila Vicente
Centre: INS Els Alfacs (Sant Carles de la Ràpita – Tarragona)


Autora: Júlia Palomar Gonzalo
Títol: La pervivència de la rialla: Plaute i la Sitcom
Tutora: M. Teresa Soneira Ferrando
Centre: INS Francesc Macià (Cornellà del Llobregat – Barcelona)


Autor: Aleix Perearnau Giménez
Títol: Homer un clàssic d’abans, Tolkien un clàssic d’ara
Tutora: Àngela Càmara Gomis
Centre: INS Joan Brudieu (La Seu d’Urgell – Lleida)


Autora: Noèlia Reyes Luque
Títol: El descens als inferns dels herois clàssics
Tutora: Mª Ángeles de Blas Rodríguez
Centre: INS Montserrat Miró i Vilà (Moncada i Reixac – Barcelona)


Autora: Júlia Roig Ulayar
Títol: La moda a l’antiga Roma
Tutora: Alba Alet Grau
Centre: Escola Vedruna Gràcia (Barcelona)


Autor: Enric Serra Narbona
Títol: Empòrion i la diàspora grega al Mediterrani
Tutora: Clàudia Mollfulleda Martí
Centre: INS Ramon Turró i Darder (Malgrat de Mar – Barcelona)


Autores: Andrea Valls Bernat
Títol: Negotia noua, nomina uetera. ELs noms clàssics als noms de les empreses i establiments de la ciutat
Tutora: M. Teresa Quintillà Zanuy
Centre: INS Guindàvols (Lleida)


Autor: Adrià Velasco Peraire
Títol: Arqueologia i mite: eines per descobrir una civilització perduda
Tutora: Asunción Mojena Sánchez
Centre: INS Emperador Carles (Barcelona)


Reportatge gràfic

BASES GENERALS

 1. Podran participar-hi tots els alumnes de Batxillerat que, en el curs 2015-2016, hagin presentat un Treball de Recerca o Monografia del Batxillerat Internacional (BI), sempre que hagi estat avaluat positivament al seu centre d’ensenyament públic o privat, és a dir, en un Institut d’Ensenyament Secundari o en un Centre d’Educació Secundària i Batxillerat.
 1. Els treballs presentats hauran de ser originals.
 1. La llengua de redacció serà preferentment la catalana.
 1. Els treballs hauran de respondre als continguts curriculars de les matèries de Batxillerat Llatí i Grec.
 1. Podran presentar-se treballs de dos tipus:
  1. En format DIN A-4 (fonts recomanades Palatino Linotype, Arial, Times New Roman, de 12 punts), interlineat 1,5.
   Extensió màxima: 100 pàgines, (inclosos aparell iconogràfic, bibliografia i annexos).
   Forma de lliurament de la memòria: CD / DVD, on constarà el títol del treball a la cara exterior.
  2. Virtuals. Els treballs de recerca podran estar allotjats en qualsevol plataforma (Moodle, EduCat, etc.). Seran requisits imprescindibles:
   • L’enllaç a internet amb els permissos d’accés i consulta corresponents.
   • Presentació, en format PDF, d’una memòria d’una extensió màxima de 30 pàgines (DIN A4), de les quals 15, com a mínim, es dedicaran a la síntesi del contingut del treball; la resta, als objectius, procés d’elaboració, mitjans emprats i bibliografia (fonts recomanades Palatino Linotype, Arial, Times New Roman, de 12 punts i interlineat 1,5).
   • Forma de lliurament de la memòria: CD / DVD, on constarà el títol del treball a la cara exterior.
 1. El CD / DVD es presentarà en sobre o paquet tancat on constará:
  • “Premi HÈRACLES al Millor Treball de Recerca de Batxillerat curs 2015-2016”
  • El títol del treball.
  • Adreçat a:
   Secció Catalana de la SEEC
   Departament de Filologia Llatina 
   Universitat de Barcelona
   Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
   Barcelona 08007
  • Dins del sobre o  paquet, s’adjuntarà la documentació següent:
   1. Un exemplar en format electrònic (CD / DVD): a l’exterior del disc, hi haurà solament el títol del treball.
   2. Un sobre tancat on constarà, a l’exterior, el títol del treball, i, a l’interior, les dades de l’estudiant que s’hi presenta:
    • Nom i cognoms.
    • Domicili (Nom del carrer, el número, la població i el codi postal).
    • Adreça electrònica.
    • Telèfon de contacte.
    • Nom, cognoms sencers i adreça electrònica del tutor/-a del Treball.
    • El nom del centre d’ensenyament públic o privat, l’adreça, un telèfon de contacte i l’adreça electrònica.
    • Certificat del Centre, amb la signatura del Director i segell, on consti  el nom i els cognoms de l’estudiant, el títol del treball, la data de presentació del treball i la qualificació obtinguda.
 1. El termini de recepció de treballs serà el 31 de març de 2016.
 1. Els premis es podran declarar deserts.

NOTA IMPORTANT

1)   L’incompliment de qualsevol de les bases suposarà la no acceptació del treball.

2)   En el decurs dels quinze dies següents es farà pública a la pàgina web la llista provisional dels treballs admesos i exclosos.

Si en qualsevol fase de la convocatòria es detecta l’incompliment de les bases, el treball presentat serà exclòs.

CRITERIS D’AVALUACIÓ DELS TREBALLS

 1. Adequació als objectius i continguts de les matèries Llatí i/o Grec del Batxillerat.
 2. Originalitat en el tractament.
 3. Metodologia de la recerca.
 4. Rigor i precisió dels continguts.
 5. Claredat i coherència en el desenvolupament del tema tractat.
 6. Capacitat analítica i de síntesi.
 7. Correcció en l’expressió, redacció, ortografia i presentació.
 8. Dificultat del projecte de recerca.

PREMIS

La Secció Catalana de la SEEC atorgarà els premis següents:

Primer Premi:      200 €

Segon  Premi:      150 €

Tercer Premi:         75 €

Diploma de participació per a tots els treballs presentats.

RESOLUCIÓ, PUBLICACIÓ DELS GUANYADORS I PUBLICITAT DELS PREMIS

La resolució del concurs és prevista per a la darrera setmana d’abril de 2016.

La resolució del Jurat serà inapel·lable. La participació comporta l’acceptació d’aquestes bases.

Tots els participants seran convidats a l’acte en què es farà pública la resolució del jurat i en què es lliuraran els premis als guanyadors.

La data de lliurament dels premis i diplomes anunciarà a la pàgina web de la SEEC de Catalunya, on, posteriorment, es publicarà també la llista dels premiats i dels treballs presentats.

DEVOLUCIÓ I DRETS SOBRE ELS TREBALLS

Els CD / DVD no premiats hauran de ser recollits en el transcurs de l’acte de lliurament dels premis. En cas contrari, es destruiran quinze dies després de la publicació dels resultats al web.

Els treballs premiats, i aquells altres que el jurat consideri d’interès científic o pedagògic, podran ser publicats electrònicament a la pàgina web de la SEEC, en un epígraf específic. S’intentarà, a més, la màxima difusió a Centres de Recursos Pedagògics de Catalunya dels esmentats treballs, en format electrònic i es faran les gestions oportunes, en el mateix sentit, davant del Departament d’Enseyament.