XIX Premi Hèracles 2023

XIX Premi Hèracles 2023

La Secció Catalana de la SEEC convoca per al curs 2022-2023 el DINOVÈ PREMI HÈRACLES al millor Treball de Recerca de Batxillerat a Catalunya o Monografia del Batxillerat Internacional (BI) dins l’àmbit de les llengües i cultures grega i llatina.

Els treballs guanyadors de la dinovena edició del PREMI HÈRACLES han estat:

Primer Premi

Autora
Iman Abbassi Tahiri

Títol del treball
Secrets amagats en un pergamí. Transcripció, traducció i anàlisi d’un pergamí del segle XVI

Tutora
Teresa Quintillà Zanuy

Centre
Institut Guindàvols (Lleida)

Segon Premi

Autora
Maria Altès Granados

Títol del treball
Coneixes el patrimoni romà d’Alcover? Construir el poble d’Alcover des de la cultura

Tutor
Òscar Solé

Centre
Institut Fonts del Glorieta (Alcover – Tarragona)

Tercer Premi

Autora
Mireia Arrebola Nogués

Títol del treball
Aquil·les, el millor dels grecs. Estudi comparatiu de la figura d’Aquil·les

Tutora
Concepció Hernández Fortea

Centre
Institut Icària (Barcelona)

PARTICIPANTS

 • Autora: Nariman Alcántara El Yesfi
  Títol del treball: La veritable cara de Cleòpatra
  Tutora: Àngels Fumadó Abad
  Centre: Institut Can Vilumara (L’Hospitalet de Llobregat – Barcelona)

 • Autora: Nerea Carmona Martín
  Títol del treball: Hèracles i les tretze llunes 
  Tutora: Dolors Clota Garcia
  Centre: Institut Celestí Bellera (Granollers – Barcelona)

 • Autora: Afra Casadevall i Comas
  Títol del treball: La violència de gènere no és un mite. Una anàlisi de la violència de gènere en la mitologia clàssica
  Tutora: Anna Torrent i Rafart
  Centre: Institut Josep Brugulat (Banyoles – Girona)

 • Autors: Iván Jiménez Carballo i Gabriela Rivas Torres
  Títol del treball: Barcelona mitològica
  Tutora: Cristina Cheira i Vicens
  Centre: Institut Jonqueres (Sabadell – Barcelona)

 • Autora: Shakira Jiménez Sabaté
  Títol del treball: La peste de la ceguera. De Edipo Rey a Ensayo sobre la ceguera
  Tutora: Lara Faci Liébana
  Centre: Institut Julio Antonio (Móra d’Ebre – Tarragona)

 • Autora: Lucía Lorenzo Torres
  Títol del treball: La religió a l’antiga Grècia i Roma: els centres oraculars
  Tutor: Àlex Vila
  Centre: Institut Ramon Turró i Darder (Malgrat de Mar – Barcelona)

 • Autora: Rut Manzano Gómez
  Títol del treball: Mites antics dins d’una fantasia actual
  Tutor: Víctor Pérez Flores
  Centre: Escola Arrels II (Solsona – Lleida)


 • Autora: Lucía Monche Villar
  Títol del treball: L’òpera mitològica: Dido i Enees
  Tutora: Mercedes Mola Kock
  Centre: Institut Dertosa (Tortosa – Tarragona)

 • Autors: Hugo Riera Mañas i Júlia Sánchez Sánchez
  Títol del treball: Animals mitològics grecoromans en l’art
  Tutor: Ivan Monmany Mendaña
  Centre: Institut Montserrat Roig (Terrassa – Barcelona)

 • Autora: Maria Teresa Rué Llorach
  Títol del treball: Tàrtar. Càstig als déus
  Tutora: Teresa Murtró Chau
  Centre: Institut Narcís Oller (Valls – Tarragona)

 • Autor: Marc Santacruz
  Títol del treball: La traducció clàssica. Com és de complicat traduir el viatge de Ningú?
  Tutora: Montse Navarro Ferrer
  Centre: Institut Badalona VII (Badalona – Barcelona)

 • Autora: Noa Valverde Fernández
  Títol del treball: Logos i kratos: quan el poder i la paraula es troben
  Tutora: Montserrat Notari Arambul
  Centre: Institut Gabriel Ferrater i Soler (Reus – Tarragona)

Barcelona, 10 de maig de 2023

La Comissió avaluadora

Lliurament dels premis: 25 de maig de 2023


Hora: 17:30


Lloc:

Sala Gabriel Oliver

Edifici Josep Carner

(C/ Aribau 2, Barcelona)

Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona

 

BASES GENERALS

 1. Podran participar-hi tots els alumnes de Batxillerat que, en el curs 2022-2023, hagin presentat un Treball de Recerca o Monografia del Batxillerat Internacional (BI), sempre que hagi estat avaluat positivament al seu centre d’ensenyament públic o privat, és a dir, en un Institut d’Ensenyament Secundari o en un Centre d’Educació Secundària i Batxillerat.
 1. Els treballs presentats hauran de ser originals.
 1. La llengua de redacció serà preferentment la catalana.
 1. Els treballs hauran de respondre als continguts curriculars de les matèries de Batxillerat Llatí i Grec.
 1. Podran presentar-se treballs de dues menes:
  1. En format DIN A-4 (fonts recomanades Palatino Linotype, Arial, Times New Roman, de 12 punts), interlineat 1,5.
   Extensió màxima: 100 pàgines (inclosos aparat iconogràfic, bibliografia i annexos).
  2. Virtuals. Els treballs de recerca podran estar allotjats en qualsevol plataforma (Moodle, EduCat, etc.). En aquest cas seran requisits imprescindibles:
   • L’enllaç a internet amb els permisos d’accés i consulta corresponents.
   • Presentació, en format PDF, d’una memòria d’una extensió màxima de 20 pàgines (DIN A4), que ha d’incloure una síntesi del contingut del treball, objectius, procés d’elaboració, mitjans emprats i bibliografia (fonts recomanades Palatino Linotype, Arial, Times New Roman, de 12 punts i interlineat 1,5).
 1. Lliurament dels treballs
  El lliurament de tots els treballs –tant si són de la modalitat a) com de la modalitat b)– es farà amb el sistema d’enviament de fitxers WeTransfer (wetransfer.com), a través del qual caldrà adjuntar els documents següents, sempre en format PDF, a l’adreça estudisclassics@seec.cat.

  1. Document amb les dades identificadores tant de l’estudiant com del tutor del treball:
   • Dades de l’estudiant autor del treball:
    • Nom i cognoms
    • Domicili (nom del carrer, número, població i codi postal)
    • Adreça electrònica
    • Telèfon de contacte
   • Nom i cognoms, adreça electrònica i telèfon de contacte del professor tutor del treball.
   • Nom del centre d’ensenyament públic o privat, adreça, telèfon de contacte i adreça electrònica.
  2. El treball (o la memòria de síntesi, en el cas dels treballs virtuals).
  3. Certificat del centre, amb la signatura del Director i segell, on consti el nom i els cognoms de l’estudiant, el títol del treball, la data de presentació del treball i la qualificació obtinguda.
 1. El termini de recepció de treballs serà el 24 de març de 2023.
 1. En el decurs dels quinze dies següents es farà pública a la pàgina web la llista provisòria dels treballs admesos i exclosos.
 1. Els premis es podran declarar deserts.

NOTA IMPORTANT

Si en qualsevol fase de la convocatòria es detecta l’incompliment de les bases, el treball presentat serà exclòs.

JURAT

El jurat estarà format per professors d’universitat de les especialitats de Filologia Llatina i/o Grega i per professorat d’Ensenyament Secundari de Llatí i/o Grec.

CRITERIS D’AVALUACIÓ DELS TREBALLS

 1. Adequació als objectius i continguts de les matèries Llatí i/o Grec del Batxillerat.
 2. Originalitat en el tractament.
 3. Metodologia de la recerca.
 4. Rigor i precisió dels continguts.
 5. Claredat i coherència en el desenvolupament del tema tractat.
 6. Capacitat analítica i de síntesi.
 7. Correcció en l’expressió, redacció, ortografia i presentació.
 8. Dificultat del projecte de recerca.

PREMIS

La Secció Catalana de la SEEC atorgarà els premis següents:

Primer Premi:      200 €

Segon  Premi:      150 €

Tercer Premi:         75 €

Diploma de participació per a tots els treballs presentats.

PUBLICACIÓ DELS GUANYADORS I PUBLICITAT DELS PREMIS

La resolució del concurs és prevista per a la segona quinzena de maig de 2023.

Tots els participants seran convidats a l’acte en què es farà pública la resolució del jurat i en què es lliuraran els premis als guanyadors.

La data de lliurament dels premis i diplomes s’anunciarà a la pàgina web de la SEEC de Catalunya, on, posteriorment, es publicarà també la llista dels premiats i dels treballs presentats.

RESOLUCIÓ

La resolució del Jurat serà inapel·lable. La participació comporta l’acceptació d’aquestes bases.

DRETS SOBRE ELS TREBALLS

Els treballs premiats, i aquells altres que el jurat consideri d’interès científic o pedagògic, podran ser publicats electrònicament a la pàgina web de la SEEC, en un epígraf específic. S’intentarà, a més, la màxima difusió a Centres de Recursos Pedagògics de Catalunya dels esmentats treballs, en format electrònic, i es faran les gestions oportunes, en la mateixa direcció, davant del Departament d’Enseyament.