XVI Premi Hèracles 2020

XVI Premi Hèracles 2020

La Secció Catalana de la SEEC convoca per al curs 2019-2020 el SETZÈ PREMI HÈRACLES al millor Treball de Recerca de Batxillerat a Catalunya o Monografia del Batxillerat Internacional (BI) dins l’àmbit de les llengües i cultures grega i llatina.

Els treballs guanyadors de la setzena edició del PREMI HÈRACLES han estat:

Primer Premi

Autora
Sofía Pereda Ariño

Títol del treball
L’herència de la retòrica i l’oratòria forenses clàssiques

Tutor
Javier Ayllón Tejero

Centre
Institut Joaquim Mir (Vilanova i la Geltrú – Barcelona)

Segon Premi

Autor
Eric Domínguez Márquez

Títol del treball
Contribució a l’estudi i digitalització de la inscripció CIL II 4536a (HD 56824, IRC IV 84) de la Torre dels Lleons (Esplugues de Llobregat)

Tutor
Darío López Morales

Centre
Institut Joaquim Blume (Esplugues de Llobregat – Barcelona)

Tercer Premi

Autora
Ainhoa Navarro Arrufat

Títol del treball
Els déus són aquí. Anàlisi de la tradició clàssica al llibre The Lost Hero de Rick Riordan

Tutor
Sergi Grau Guijarro

Centre
Col·legi Sant Miquel (Barcelona)

PARTICIPANTS

 • Autora: Sara Martínez Santiago
  Títol del treball: El mundo clásico de Game of Thrones. Análisis de la tradición clásica en la trama, cultura y personajes de la serie
  Tutor: Sergi Grau Guijarro
  Centre: Col·legi Sant Miquel (Barcelona)

 • Autor: Enoc Numbi Kambaji Bakamubia
  Títol del treball: Hodie loquimur Latine: expresiones latinas y latinismos empleados/platicados en el lenguaje actual 
  Tutora: Silvia Torres Larroya
  Centre: Institut Manuel de Montsuar (Lleida)

 • Autores: Faviana Olascoaga Arredondo i Julia Pérez Sanchís
  Títol del treball: Venim o no venim del llatí? Haec quaestio est
  Tutora: Dolors Vilarrasa Rifà
  Centre: Institut Lluís Vives (Barcelona)

 • Autor: Eric Pozo Díaz
  Títol del treball: El món clàssic a Harry Potter
  Tutores: Azahara Clemente Pineda i Concepció Pujol Massaguer
  Centre: IES Marina (La Llagosta – Barcelona)

 • Autora: Victoria Serrulla López
  Títol del treball: Translatio in linguam Latinam
  Tutor: Antonio Angulo Izquierdo
  Centre: Institut Vilamajor (Sant Pere de Vilamajor – Barcelona)

 • Autora: Marta Verkholyak
  Títol del treball: Mitologia ucraïnesa: filla perduda de la Grècia Antiga? Una anàlisi comparativa entre les mitologies ucraïnesa i grega
  Tutora: Teresa Devesa Monclús
  Centre: Institut Isaac Albéniz (Badalona – Barcelona)

Barcelona, 20 de maig de 2020

La Comissió avaluadora

Lliurament dels premis: 5 de juny de 2020


Hora: 17:30


Acte virtual

 

BASES GENERALS

 1. Podran participar-hi tots els alumnes de Batxillerat que, en el curs 2019-2020, hagin presentat un Treball de Recerca o Monografia del Batxillerat Internacional (BI), sempre que hagi estat avaluat positivament al seu centre d’ensenyament públic o privat, és a dir, en un Institut d’Ensenyament Secundari o en un Centre d’Educació Secundària i Batxillerat.
 1. Els treballs presentats hauran de ser originals.
 1. La llengua de redacció serà preferentment la catalana.
 1. Els treballs hauran de respondre als continguts curriculars de les matèries de Batxillerat Llatí i Grec.
 1. Podran presentar-se treballs de dues menes:
  1. En format DIN A-4 (fonts recomanades Palatino Linotype, Arial, Times New Roman, de 12 punts), interlineat 1,5.
   Extensió màxima: 100 pàgines (inclosos aparat iconogràfic, bibliografia i annexos).
  2. Virtuals. Els treballs de recerca podran estar allotjats en qualsevol plataforma (Moodle, EduCat, etc.). En aquest cas seran requisits imprescindibles:
   • L’enllaç a internet amb els permisos d’accés i consulta corresponents.
   • Presentació, en format PDF, d’una memòria d’una extensió màxima de 20 pàgines (DIN A4), que ha d’incloure una síntesi del contingut del treball, objectius, procés d’elaboració, mitjans emprats i bibliografia (fonts recomanades Palatino Linotype, Arial, Times New Roman, de 12 punts i interlineat 1,5).
 1. Lliurament dels treballs
  El lliurament de tots els treballs –tant si són de la modalitat a) com de la modalitat b)– es farà amb el sistema d’enviament de fitxers WeTransfer (wetransfer.com), a través del qual caldrà adjuntar els documents següents, sempre en format PDF, a l’adreça estudisclassics@seec.cat.

  1. Document amb les dades identificadores tant de l’estudiant com del tutor del treball:
   • Dades de l’estudiant autor del treball:
    • Nom i cognoms
    • Domicili (nom del carrer, número, població i codi postal)
    • Adreça electrònica
    • Telèfon de contacte
   • Nom i cognoms, adreça electrònica i telèfon de contacte del professor tutor del treball.
   • Nom del centre d’ensenyament públic o privat, adreça, telèfon de contacte i adreça electrònica.
  2. El treball (o la memòria de síntesi, en el cas dels treballs virtuals).
  3. Certificat del centre, amb la signatura del Director i segell, on consti el nom i els cognoms de l’estudiant, el títol del treball, la data de presentació del treball i la qualificació obtinguda. Durant el període de tancament dels centres educatius a causa del coronavirus, el segell no serà necessari perquè el treball sigui admès, però es requerirà més endavant.
 1. El termini de recepció de treballs serà el 15 de maig de 2020.
 1. En el decurs dels quinze dies següents es farà pública a la pàgina web la llista provisòria dels treballs admesos i exclosos.
 1. Els premis es podran declarar deserts.

NOTA IMPORTANT

Si en qualsevol fase de la convocatòria es detecta l’incompliment de les bases, el treball presentat serà exclòs.

JURAT

El jurat estarà format per professors d’universitat de les especialitats de Filologia Llatina i/o Grega i per professorat d’Ensenyament Secundari de Llatí i/o Grec.

CRITERIS D’AVALUACIÓ DELS TREBALLS

 1. Adequació als objectius i continguts de les matèries Llatí i/o Grec del Batxillerat.
 2. Originalitat en el tractament.
 3. Metodologia de la recerca.
 4. Rigor i precisió dels continguts.
 5. Claredat i coherència en el desenvolupament del tema tractat.
 6. Capacitat analítica i de síntesi.
 7. Correcció en l’expressió, redacció, ortografia i presentació.
 8. Dificultat del projecte de recerca.

PREMIS

La Secció Catalana de la SEEC atorgarà els premis següents:

Primer Premi:      200 €

Segon  Premi:      150 €

Tercer Premi:         75 €

Diploma de participació per a tots els treballs presentats.

PUBLICACIÓ DELS GUANYADORS I PUBLICITAT DELS PREMIS

La resolució del concurs és prevista per a la segona quinzena de maig de 2020.

Tots els participants seran convidats a l’acte en què es farà pública la resolució del jurat i en què es lliuraran els premis als guanyadors.

La data de lliurament dels premis i diplomes s’anunciarà a la pàgina web de la SEEC de Catalunya, on, posteriorment, es publicarà també la llista dels premiats i dels treballs presentats.

RESOLUCIÓ

La resolució del Jurat serà inapel·lable. La participació comporta l’acceptació d’aquestes bases.

DRETS SOBRE ELS TREBALLS

Els treballs premiats, i aquells altres que el jurat consideri d’interès científic o pedagògic, podran ser publicats electrònicament a la pàgina web de la SEEC, en un epígraf específic. S’intentarà, a més, la màxima difusió a Centres de Recursos Pedagògics de Catalunya dels esmentats treballs, en format electrònic, i es faran les gestions oportunes, en la mateixa direcció, davant del Departament d’Enseyament.