XVI Simposi d’Estudis Clàssics 2009

Artes ad Humanitatem. Literatura, art i didàctica a l’entorn del món clàssic

Campus Catalunya (abans “Jurídiques”) de la Universitat Rovira i Virgili
Avinguda Catalunya, 35 43002 – Tarragona
22–24 d’octubre de 2009