Proclamació de candidatura electa

Segons el que estableix l’art. 39 del Reglament de Règim Intern de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, havent estat presentada una sola candidatura a les eleccions per a la renovació dels càrrecs de la Junta Directiva de la Secció Catalana, la Comissió electoral ha resolt proclamar-la candidatura electa:

President: Javier Velaza Frías

Vicepresidenta i tresorera: Pilar Gómez Cardó

Secretària: Ana Bistué Guardiola

Vocals: Sergi Grau Guijarro i Víctor Sabaté Vidal

Els càrrecs electes, d’acord amb el calendari electoral aprovat el proppassat 29 de novembre, prendran possessió el dia 2 de març de 2020.

Tota la informació relativa al procés electoral es pot consultar al nostre web.