XVI Congrés de la SEEC (Salamanca)

El XVI Congrés de la SEEC tindrà lloc a la Universitat de Salamanca del 17 al 21 de juliol de 2023. La trobada constitueix el principal esdeveniment científic sobre el món clàssic de l’àmbit hispànic i una ocasió extraordinària per posar-se al dia sobre les línies de recerca i els avenços en l’estudi de l’Antiguitat grecoromana, dels seus antecedents i de la seva pervivència, com també sobre la didàctica de les matèries clàssiques en tots els nivells educatius.

En aquest enllaç hi trobareu la primera circular del congrés. El termini per inscriure-us-hi ja és obert i s’allargarà fins al 31 de gener. Teniu tota la informació i el formulari d’inscripció al web http://www.estudiosclasicos.org/xvi-congreso-seec-2023/