XVI Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae

Del 29 d’agost al 2 de setembre de 2022 tindrà lloc a Bordeus la setzena edició del Congrés Internacional d’Epigrafia Grega i Llatina. La crida per presentar-hi propostes de comunicació es difondrà a l’octubre, però ara s’obre una convocatòria per a propostes de seccions que permetin de completar el programa del congrés. Les seccions poden versar sobre un tema, un problema, una qüestió metodològica o una regió, sense encavalcar-se amb cap dels temes ja establerts al programa provisori. Els requisits de les propostes, que poden ser enviades fins al 30 d’agost de 2020 a ciegl2022@sciencesconf.org, s’especifiquen en aquesta primera circular. Trobareu la resta de la informació sobre el congrés al seu web.