Curs 2021-2022: Nous textos, noves lectures II

Nous textos, noves lectures II. Lliçons d’actualització en literatura grecollatina

Aquest és un curs adreçat principalment a professorat de Secundària i Batxillerat, amb l’objectiu d’actualitzar els seus coneixements en literatura grega i llatina i d’oferir-los també possibles aplicacions a l’activitat docent.

Les sessions tindran lloc, mitjançant la plataforma Microsoft Teams, els dijous del 31 de març al 26 de maig, de 18 a 19:30 hores.

Els inscrits obtindran un certificat de l’IDP/ICE de la Universitat de Barcelona, reconegut pel Departament d’Educació com a activitat de formació permanent del professorat.

Programa

 

31 de març — Àngel Martín
Text com a figura: poesia visual antiga i moderna

7 d’abril — Alejandra Guzmán
Les tabellae defixionum: textos i contextos

21 d’abril — Roser Homar
La noció de ficció literària en la novel·la grega antiga: el cas de Leucipe i Clitofont

28 d’abril — Javier Velaza
La Història Augusta, entre la interpretació i la traducció

5 de maig — Pilar Gómez
Llucià de Samòsata: facetes de la paideia

12 de maig — Ignasi X. Adiego
Lectures de Calígula

19 de maig — Víctor Sabaté Vidal
Lletres plomoses: darreres aportacions a la correspondència sobre plom de l’ecumene grega

26 de maig — Esther Artigas
Per llegir les Heroides

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ: EMPLENEU TOTS ELS CAMPS OBLIGATORIS

DADES PERSONALS

PREGUNTA DE SEGURETAT

45 − 37 =

QUOTA D'INSCRIPCIÓ *

Socis de la SEEC: GratuïtaNo socis de la SEEC: 30 € Heu d'abonar els drets d’inscripció per transferència al c/c de la Secció Catalana de la SEEC núm. ES4121003642122200131880 de La Caixa.

REBUT DE PAGAMENT

Adjunteu, si us plau, una còpia del rebut en format PDF (màxim: 60 Kb)