Crèdits

Tret de la llista d’imatges que s’especifiquen més avall, tots els continguts, imatges, PDF i recursos que hi ha en aquest web són propietat de la Secció Catalana de la SEEC i es publiquen sota la llicència de Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional.

Licencia de Creative Commons

Inici

Compendiaria Graecae grammatices institutio in usum seminarii Patauini. Patauii 1761, pàg. 3 [Biblioteca particular].

Qui som / Contacteu

Via Appia Antica. By Paul Hermans (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons.

Premi Hèracles

Hercules & Cerberus: Ovid’s Metamorphoses: an Introduction and Commentary, Larry A. Brown’s webpage.

Convocatòries

Conferències de Batxillerat

Summa de Temps y altres rudiments de la Gramatica, ab un Abecedari de Verbs, que contè los mes perfets modos de parlar ab tota elegancia llatina, composta per lo licenciado de Vallès. Traduida en català ab nous arguments per Gabriel Rovira, rector de Rocafort y ara novament enriquida de un curiós Abecedari de Noms, ab trases molt elegants, per lo D.I.M. Cervera, Estampa de la Pontificia, y Real Universitat, per Emmanuel Ibarra, 1740, pàg. 107. [Biblioteca particular]

Cursos de formació

Pintura d’una casa romana situada al carrer de Bisbe Caçador [© Museu d’Història de Barcelona. Pere Vivas].

«Mosaico-de-los-peces02» per QuinokTreball propi. Disponible sota la llicència CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Convocatòries
  • 2009-2010: Màscara mortuòria trobada a Oxirrinc per la missió arqueològica de la UB, [Egiptologia a la UB].

Publicacions

Money pouch between gold heaps and writing utensils (below). Roman fresco from the Praedia of Julia Felix in Pompeii. Museo Archeologico Nazionale (Naples). Photo by WolfgangRieger [Public domain], via Wikimedia Commons.

Simposis de la Secció Catalana

Dracma emporità (Gabinet Numismàtic de Catalunya), finals del s. III a.C.

Convocatòries

Certamen Ciceronianum

Cicéron dénonce Catilina, fresque de Cesare Maccari [Langues et cultures de l’Antiquité].

Convocatòries

Prova anual de grec

Aesopi… Vita & fabulae, plures & emendatiores, ex vetustissimo codice bibliothecae regiae. Lutetiae, ex officina Rob. Stephani…, 1546. [CRAI Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona].

Notícies