Eleccions i renovació de càrrecs

ELECCIONS I RENOVACIÓ DE CÀRRECS

Secció Catalana de la SEEC

Els càrrecs de la Secció Catalana de la SEEC es renoven cada quatre anys per sufragi universal, lliure, directe i secret dels seus socis en el transcurs d’una assemblea general convocada amb aquest objectiu.

Eleccions 2024

Sociedad Española de Estudios Clásicos

La renovació de càrrecs de la Junta directiva nacional es produeix cada quatre anys per sufragi universal, lliure, directe i secret de tots els socis en el transcurs d’una assemblea general convocada amb aquest objectiu.

Reglament