FEU-VOS SOCI

El mitjà de finançament de la nostra Secció és únicament la quota que paguen els seus socis. Si desitgeu ser-ne, podeu emplenar el formulari següent amb les vostres dades. Tots els camps són obligatoris i la informació es guarda encriptada per raons de seguretat.

Rebreu un correu electrònic amb les dades introduïdes.

Moltes gràcies.

Butlleta d'inscripció a la SEEC

Dades personals

Dades bancàries

Tipus d'inscripció a la SEEC

Soci ordinari (51,91 €)Soci estudiant /  jubilat (25,95 €)Soci familiar (77,86 €)

Les quotes són anuals.
Socis estudiants i jubilats hauran d'acreditar documentalment la seva situació.

Acceptació i enviament

+ 23 = 33

AUTORITZACIÓ BANCÀRIA

Per tal d'evitar la devolució dels rebuts de pagament, feu arribar a la vostra entitat bancària l'autorització següent: