FEU-VOS SOCI

El mitjà de finançament de la nostra Secció és únicament la quota que paguen els seus socis. Si desitgeu ser-ne, podeu emplenar el formulari següent amb les vostres dades. Tots els camps són obligatoris i la informació es guarda encriptada per raons de seguretat.

Rebreu un correu electrònic amb les dades introduïdes.

Moltes gràcies.

Butlleta d'inscripció a la SEEC

Dades personals

Dades bancàries

Forma d'enviament de la revista Estudios Clásicos

En format digitalEn paperEn ambdós formats

Tipus d'inscripció a la SEEC

Soci ordinari (55€)Soci estudiant /  jubilat (28€)Soci familiar (82€)

Les quotes són anuals. Socis estudiants i jubilats hauran d'acreditar documentalment la seva situació.

Adjunteu, si us plau, una còpia de la documentació acreditativa en format PDF (màxim: 300 Kb)

Acceptació i enviament

5 + 1 =

AUTORITZACIÓ BANCÀRIA

Per tal d'evitar la devolució dels rebuts de pagament, feu arribar a la vostra entitat bancària l'autorització següent: