Qui som

La Secció Catalana de la SEEC és una associació sense ànim de lucre que pretén mantenir un contacte fluid no solament amb els seus socis sinó també amb totes les persones que tenen interès en el món clàssic en general i, molt especialment, en el passat grecoromà de Catalunya.

Amb les nostres activitats desitgem, per tant, promoure i impulsar el coneixement del món clàssic i de la seva pervivència en el nostre territori, enfortir la presència de la cultura i de les llengües clàssiques en el nostre sistema educatiu, contribuir a l’actualització científica i didàctica del professorat, i ser canal de difusió de la recerca que desenvolupen els investigadors ja sia novells o sèniors.

Junta directiva
(2024-2027)

Presidenta
Pilar Gómez Cardó
Prof. de la UB

Vicepresident
Sergi Grau Guijarro
Prof. de la UB

Secretària i tresorera
Ana Bistué Guardiola
Prof. de Batxillerat

Vocal 1r
Víctor Sabaté Vidal
Prof. de la UV

Vocal 2n
Carlos Rizos Jiménez
Prof. de la UdL

Vocal 3r
Ignasi Vidiella Puñet
Prof. de Batxillerat

Més informació