Qui som

La Secció Catalana de la SEEC és una associació sense ànim de lucre que pretén mantenir un contacte fluid no solament amb els seus socis sinó també amb totes les persones que tenen interès en el món clàssic en general i, molt especialment, en el passat grecoromà de Catalunya.

Amb les nostres activitats desitgem, per tant, promoure i impulsar el coneixement del món clàssic i de la seva pervivència en el nostre territori, enfortir la presència de la cultura i de les llengües clàssiques en el nostre sistema educatiu, contribuir a l’actualització científica i didàctica del professorat, i ser canal de difusió de la recerca que desenvolupen els investigadors ja sia novells o sèniors.

Junta directiva
(2020-2024)

President
Javier Velaza Frías
Prof. de la UB

Vicepresidenta i tresorera
Pilar Gómez Cardó
Prof. de la UB

Secretària
Ana Bistué Guardiola
Prof. de Batxillerat

Vocal 1r
Sergi Grau Guijarro
Prof. de la UB

Vocal 2n
Víctor Sabaté Vidal
Prof. de la UB

Vocal 3r
Laura Lucas González
Prof. de Batxillerat

Vocal 4t
Carlos Rizos Jiménez
Prof. de Batxillerat i de la UdL

Més informació