PUBLICACIONS

La publicació de les ponencies i comunicacions presentades i debatudes en els Simposis de la Secció Catalana són el vehicle habitual per donar difusió a la tasca científica de la filologia grega i llatina, també en la seva vessant didàctica.

Publicacions de la Secció Catalana de la SEEC