SIMPOSIS
DE LA SECCIÓ CATALANA

La història de la Secció Catalana de la SEEC va molt lligada a la dels seus simposis, unes jornades científiques que que se celebren periòdicament des de 1968. En aquests simposis, estructurats al voltant de ponències, comunicacions i taules rodones, s’hi debaten qüestions científiques i didàctiques relacionades no solament amb la filologia clàssica i la seva tradició, sinó també amb altres àrees com l’arqueologia.

Podeu llegir una crònica dels setze primers en un article del prof. Antoni González Senmartí: «Els estudis clàssics a Catalunya i els simposis de la Secció Catalana de la SEEC», publicat a E. Borrell Vidal; P. Gómez Cardó (2010, edd.), Artes ad humanitatem, Barcelona, vol. I, pàg. 373-386.

Fins ara se n’han celebrat disset edicions, i de la majoria se n’han publicat els resultats en forma d’actes o llibres, d’accés lliure a la secció de Publicacions.

Simposis anteriors