Homenatge a Miquel Dolç

M. del C. Bosch – M. A. Fornés (eds.), Palma de Mallorca, 1997.

ISBN: 84-86815-86-X

Actes del XII Simposi de la Secció Catalana i I de la Secció Balear de la SEEC. Palma, 1 al 4 de febrer de 1996.