IV Premi Areté

IV Premi Areté 2022

La Secció Catalana de la SEEC convoca per al curs 2021-2022 el QUART PREMI ARETÉ al millor Treball de Fi de Grau (TFG) a Catalunya dins l’àmbit dels estudis clàssics. L’ànim de la convocatòria és promocionar aquestes disciplines entre els estudiants universitaris que estiguin en condicions d’iniciar-se en la recerca i en la formació de postgrau.

El treball guanyador de la quarta edició del PREMI ARETÉ ha estat:

Autor
Gerard Toutain Valls

Títol del treball
Editar Heràclit: Un estudi de les edicions modernes dels fragments, de Diels a Laks & Most (i alguna més), i una anàlisi, comentari, traducció i proposta d’edició d’una selecció de fragments

Tutor
Sergi Grau Guijarro

Centre
Universitat de Barcelona

PARTICIPANTS

 • Autora: Paula Blanco Grau
  Títol del treball: Trets del llenguatge col·loquial a l’Apocolocyntosis de Sèneca
  Tutora: Esther Artigas Álvarez
  Centre: Universitat de Barcelona

 • Autora: Aina Camí Ramonet
  Títol del treball: Pudica, potens, atrox: caracterització de dones al poder a les fonts primàries
  Tutora: Gemma Puigvert Planagumà
  Centre: Universitat Autònoma de Barcelona

 • Autor: Antonio Martínez Molina
  Títol del treball: Ànite de Tegea, θῆλυς Ὅμηρος καὶ Θεόκριτος: un estudi dels seus epigrames
  Tutora: Pilar Gómez Cardó
  Centre: Universitat de Barcelona

 • Autora: Sofia Oliva Sabater
  Títol del treball: Un nou esguard a la Medusa: De l’Antiguitat a la poesia de Maria-Mercè Marçal i Vinyet Panyella
  Tutor: Jordi Pàmias i Massana
  Centre: Universitat Autònoma de Barcelona

 • Autora: Amanda Vilar Portillo
  Títol del treball: Amor i guerra en la veu de Safo: Estudi analític de la tradició oral i la consciència poètica en dos fragments de Safo
  Tutor: Raül Garrigasait Colomés
  Centre: Universitat de Barcelona

Barcelona, 2 de desembre de 2022

El Jurat del IV Premi Areté

BASES GENERALS

 1. Podran participar-hi els estudiants universitaris que, en el curs 2021-2022, hagin presentat un TFG dins l’àmbit dels estudis clàssics en un centre públic o privat del sistema universitari català.
 1. El treball ha d’haver estat avaluat amb una nota igual o superior a 9,5.
 1. El TFG presentat ha de coincidir amb la versió lliurada i avaluada al centre universitari corresponent.
 1. Lliurament dels treballs
  La presentació del TFG s’haurà de dur a terme amb el sistema d’enviament de fitxers WeTransfer (wetransfer.com), a través del qual caldrà adjuntar els documents següents a l’adreça estudisclassics@seec.cat:

  1. Document amb les dades identificadores de l’estudiant:
   • Nom i cognoms
   • Domicili (nom del carrer, el nombre, la població i el codi postal)
   • Adreça electrònica
   • Telèfon de contacte
   • Grau cursat
   • Universitat
  2. Document signat pel tutor del TFG on es faci constar el nom i els cognoms de l’estudiant, el títol del TFG, la data de presentació i la qualificació obtinguda.
  3. El treball (o la memòria de síntesi, en el cas dels treballs virtuals: uid. § 5), sempre en format PDF.
 1. Si es tracta d’un TFG virtual, cal tenir en compte les condicions addicionals següents:
  1. El treball podrà estar allotjat en qualsevol plataforma d’Internet. En aquest cas serà imprescindible facilitar-ne l’enllaç amb els permisos d’accés i consulta corresponents.
  2. S’haurà de lliurar, en format PDF, una memòria d’una extensió màxima de 20 pàgines (DIN A4), que ha d’incloure una síntesi del contingut del treball, els objectius, el procés d’elaboració, els mitjans emprats i la bibliografia.
 1. El termini de recepció dels TFG acabarà a les 14.00h del dia 14 d’octubre de 2022.
 1. En el decurs dels quinze dies següents es farà pública a la pàgina web de la Secció Catalana de la SEEC la llista provisòria dels treballs admesos i exclosos.
 1. El premi es podrà declarar desert.

NOTA IMPORTANT

Si en qualsevol fase de la convocatòria es detecta l’incompliment de les bases, el treball presentat serà exclòs.

JURAT

El jurat estarà format per professorat universitari de les diverses especialitats vinculades als estudis clàssics.

CRITERIS D’AVALUACIÓ DELS TREBALLS

 1. Adequació als objectius i continguts propis d’un Treball de Fi de Grau.
 2. Originalitat del tema o del seu tractament.
 3. Metodologia.
 4. Rigor i precisió dels continguts.
 5. Claredat i coherència en el desenvolupament del tema tractat.
 6. Capacitat analítica i de síntesi.
 7. Correcció en l’expressió, la redacció, l’ortografia i la presentació.
 8. Dificultat intrínseca del treball.

PREMIS

La Secció Catalana de la SEEC atorgarà un sol PREMI ARETÉ de 300 €.

PUBLICACIÓ DELS GUANYADORS I PUBLICITAT DELS PREMIS

La resolució del concurs és prevista per a la segona quinzena de novembre de 2022.

La data de lliurament del premi s’anunciarà en aquesta mateixa pàgina web, on, posteriorment, es publicarà també la llista dels treballs presentats.

Tots els participants seran convidats a l’acte en què es lliurarà el premi.

RESOLUCIÓ

La resolució del Jurat serà inapel·lable i independent de la nota que hagi obtingut el TFG al seu centre universitari. La participació comporta l’acceptació d’aquestes bases.

DRETS SOBRE ELS TREBALLS

El treball premiat podrà ser publicat electrònicament a la pàgina web de la SEEC, en un epígraf específic.