XVII Simposi d’Estudis Clàssics 2013

Omnia mutantur. Canvi, transformació i pervivència en la cultura clàssica, en les seves llengües i en el seu llegat

Universitat de Barcelona
3, 4 i 5 de juliol de 2013

Activitat de 30 hores reconeguda pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

D’acord amb la normativa actual del Departament d’Ensenyament (art. 6 i 7 de l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost – DOGC núm. 6205, de 3.9.2012), donem a conèixer el Pla d’avaluació de la activitat que el professorat de secundària haurà de dur a terme per tal d’obtenir el certificat acreditatiu corresponent.

PLA D’AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT
 1. Obligatòriament:
  • Assistència del 80% com a mínim.
  • Qüestionari de satisfacció.
  • Memòria (entre 1000 i 1500 paraules) sobre l’aprofitatment i aplicació docent possible a les matèries de LLATÍ, GREC, CULTURA CLÀSSICA a l’ESO i al batxillerat, i també com a formació i suggeriment de temes per a la direcció de TREBALLS DE RECERCA relacionats amb el món clàssic i la seva tradició.
 2. Opcionalment (d’acord amb l’organització del Simposi)
  • Participació com a formador
  • Participació en els debats i col·loquis

COMITÈ CIENTIFIC

Esperança Borrell Vidal
Prof. Titular de Filologia Llatina (UB)

Jesús Carruesco García
Professor de Filologia Grega (URV)

Óscar de la Cruz Palma
Prof. Agregat de Filologia Llatina (UAB)

Pilar Gómez Cardó
Prof. Titular de Filologia Grega (UB)

COMITÈ ORGANITZADOR DEL XVII SIMPOSI D'ESTUDIS CLÀSSICS

Esperança Borrell Vidal
Presidenta

Pilar Gómez Cardó
Vocal 1r.

Óscar de la Cruz Palma
Vocal 2n.

Carolina Altolaguirre Tolosa
Secretària