Contracte predoctoral en Filologia Llatina

El projecte «Edició de poemes d’Horaci (II)», dirigit pels professors Juan A. Estévez i Luis Rivero (Universitat de Huelva) i finançat per l’Agència Estatal de Recerca (PID2022-136988NB-I00), ofereix un contracte predoctoral per dur a terme la tesi «Comentari textual del llibre IV de les Odes d’Horaci, amb un estudi dels manuscrits conservats a Espanya».

La Universitat de Huelva publicarà pròximament la convocatòria del contracte al seu web de Recerca. El candidat haurà d’haver cursat 300 crèdits ECTS en el moment de la contractació, equivalents a una llicenciatura o a un grau més màster, i s’haurà de matricular al Programa de Doctorat de la Universitat.

Els interessats poden posar-se en contacte amb el prof. Juan A. Estévez: estevez@uhu.es