Pròrroga per a la recepció de treballs per al Premi Hèracles

Ateses les circumstàncies actuals que, entre altres restriccions, han comportat el tancament dels centres educatius, s’ha dedicit prorrogar el termini de recepció de treballs per al XVI Premi Hèracles 2020 al millor Treball de Recerca de Batxillerat a Catalunya o Monografia del Batxillerat Internacional (BI) dins l’àmbit de les llengües i cultures grega i llatina, amb la voluntat de minimitzar l’impacte de la crisi del coronavirus i facilitar que els alumnes interessats s’hi puguin presentar.

La nova data límit (punt 7 de les bases del concurs) és el 15 de maig.

Pels problemes que pot generar, també ha estat modificat el punt 6.3 de les bases: durant el període de tancament no serà necessari que el certificat dugui el segell del centre, malgrat que més endavant, una vegada s’hagi tornat a la normalitat, es requerirà als estudiants que l’enviïn.