Artes ad humanitatem

E. Borrell Vidal; P. Gómez Cardó (edd.), Barcelona, 2010.

ISBN de l’obra completa: 978-84-614-5789-2
ISBN del primer volum: 978-84-614-5791-5
ISBN del segon volum: 978-84-614-5790-8

Actes del XVI Simposi de la Secció Catalana de la SEEC.