Premi Hèracles 2017

XIII Premi Hèracles (2017)

La Secció Catalana de la SEEC convoca per al curs 2016-2017 el TRETZÈ PREMI HÈRACLES al millor Treball de Recerca de Batxillerat a Catalunya o Monografia del Batxillerat Internacional (BI) dins l’àmbit de les llengües i cultures grega i llatina.

Els treballs guanyadors de la tretzena edició del PREMI HÈRACLES  han estat:

Primer Premi

Autora
Eva López Villanueva

Títol del treball
Evolució i ús ideològic de la història militar a Roma

Tutora
Montserrat Reig Calpe

Centre
INS Joanot Martorell (Esplugues de Llobregat – Barcelona)

Segon Premi

Autora
Emma González Mesas

Títol del treball
Antígona, jove entre nosaltres

Tutor
Sergi Grau Guijarro

Centre
Col·legi Sant Miquel (Barcelona)

Tercer Premi (ex aequo)

Autores

Alba Adzerias Ontañón i Carla Campillo Masip

Títol del treball
Viatgem al nostre passat

Tutora
Àngela Càmara Gomis

Centre
INS Joan Brudieu (La Seu d’Urgell – Lleida)


Autor

Oriol Miró Prunera

Títol del treball
Zeus, Júpiter, Thor, Taranis, Tarhun i Indra. Un déu, cinc religions

Tutor
Andreu Ruana Balsebre

Centre
Col·legi Maristes Montserrat (Lleida)

Llista de treballs presentats

Autor: Albert Camps Garriga

Títol: Antígona. Continuació de l’adaptació d’Espriu i símil amb l’actualitat

Tutor: Hèctor Zacarias Suay

Centre: Escola Pia de Sabadell


 Autor: Gabriel Carandell Boluda

Títol: Roma a través dels ulls d’Astèrix

Tutor: Oriol Nogueras Maza

Centre: Escola Súnion (Barcelona)


 Autor: Roger Casadesús Lucas

Títol: Herois viatgers

Tutora: Judit Teixidor Sagarra

Centre: INS Jaume Balmes (Barcelona)


 Autora: Ona Falcó Vidal

Títol: El concepte de mite des dels orígens fins a l’actualitat

Tutora: Mireia Bravo Rosales

Centre: Col·legi Maristes Sants-Les Corts (Barcelona)


 Autora: Sandra Márquez Postigo

Títol: Abraçats a la mitologia grecoromana

Tutora: Mireia Bravo Rosales

Centre: Col·legi Maristes Sants-Les Corts (Barcelona)


 Autora: Anna Torres Pepió

Títol: Harry Potter, el mite modern

Tutora: Montse Navarro Ferrer

Centre: INS Badalona IV (Badalona – Barcelona)


 Autora: Judit Valera Mera

Títol: Conviure amb el passat

Tutor: Xavier Tresserra Barba

Centre: INS Gabriela Mistral (Sant Vicenç dels Horts – Barcelona)


Autora: Anna Villacorta Villaécija

Títol: Una altra Antígona, si us plau

Tutor: Óscar Peret Xaus

Centre: Col·legi Salesians de Sant Josep (Barcelona)


Lliurament del XIII Premi Hèracles 2017

Dia

12 de maig de 2017.

Lloc

Sala Gabriel Oliver.

Edifici Josep Carner (C/ Aribau 2 – Barcelona).

Facultat de Filologia (UB).

Hora

17:00 h.

TREBALLS PRESENTATS FINS EL 31/03/17

1. Viatgem al nostre passat
2. Una altra Antígona, si us plau
3. Antígona. Continuació de l’adaptació d’Espriu i símil amb l’actualitat
4. Roma a través dels ulls d’Astèrix
5. Abraçats a la mitologia grecoromana
6. Zeus, Júpiter, Thor, Taranis, Tarhun i Indra. Un déu, cinc religions
7. Conviure amb el passat
8. Evolució i ús ideològic de la història militar a Roma
9. Antígona, jove entre nosaltres
10. El concepte de mite des dels orígens fins a l’actualitat
11. Harry Potter, el mite modern
12. Herois viatgers

Barcelona, 6 d’abril de 2017
La Comissió avaluadora

BASES GENERALS

 1. Podran participar-hi tots els alumnes de Batxillerat que, en el curs 2016-2017, hagin presentat un Treball de Recerca o Monografia del Batxillerat Internacional (BI), sempre que hagi estat avaluat positivament al seu centre d’ensenyament públic o privat, és a dir, en un Institut d’Ensenyament Secundari o en un Centre d’Educació Secundària i Batxillerat.
 1. Els treballs presentats hauran de ser originals.
 1. La llengua de redacció serà preferentment la catalana.
 1. Els treballs hauran de respondre als continguts curriculars de les matèries de Batxillerat Llatí i Grec.
 1. Podran presentar-se treballs de dos tipus:
  1. En format DIN A-4 (fonts recomanades Palatino Linotype, Arial, Times New Roman, de 12 punts), interlineat 1,5.
   Extensió màxima: 100 pàgines, (inclosos aparell iconogràfic, bibliografia i annexos).
   Forma de lliurament de la memòria: CD / DVD, on constarà el títol del treball a la cara exterior.
  2. Virtuals. Els treballs de recerca podran estar allotjats en qualsevol plataforma (Moodle, EduCat, etc.). Seran requisits imprescindibles:
   • L’enllaç a internet amb els permissos d’accés i consulta corresponents.
   • Presentació, en format PDF, d’una memòria d’una extensió màxima de 30 pàgines (DIN A4), de les quals 15, com a mínim, es dedicaran a la síntesi del contingut del treball; la resta, als objectius, procés d’elaboració, mitjans emprats i bibliografia (fonts recomanades Palatino Linotype, Arial, Times New Roman, de 12 punts i interlineat 1,5).
   • Forma de lliurament de la memòria: CD / DVD, on constarà el títol del treball a la cara exterior.
 1. El CD / DVD es presentarà en sobre o paquet tancat on constará:
  • “Premi HÈRACLES al Millor Treball de Recerca de Batxillerat curs 2016-2017”
  • El títol del treball.
  • Adreçat a:
   Secció Catalana de la SEEC
   Departament de Filologia Llatina 
   Universitat de Barcelona
   Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
   Barcelona 08007
  • Dins del sobre o  paquet, s’adjuntarà la documentació següent:
   1. Un exemplar en format electrònic (CD / DVD): a l’exterior del disc, hi haurà solament el títol del treball.
   2. Un sobre tancat on constarà, a l’exterior, el títol del treball, i, a l’interior, les dades de l’estudiant que s’hi presenta:
    • Nom i cognoms.
    • Domicili (Nom del carrer, el número, la població i el codi postal).
    • Adreça electrònica.
    • Telèfon de contacte.
    • Nom, cognoms sencers i adreça electrònica del tutor/-a del Treball.
    • El nom del centre d’ensenyament públic o privat, l’adreça, un telèfon de contacte i l’adreça electrònica.
    • Certificat del Centre, amb la signatura del Director i segell, on consti  el nom i els cognoms de l’estudiant, el títol del treball, la data de presentació del treball i la qualificació obtinguda.
 1. El termini de recepció de treballs serà el 31 de març de 2017.
 1. Els premis es podran declarar deserts.

NOTA IMPORTANT

1)   L’incompliment de qualsevol de les bases suposarà la no acceptació del treball.

2)   En el decurs dels quinze dies següents es farà pública a la pàgina web la llista provisional dels treballs admesos i exclosos.

Si en qualsevol fase de la convocatòria es detecta l’incompliment de les bases, el treball presentat serà exclòs.

CRITERIS D’AVALUACIÓ DELS TREBALLS

 1. Adequació als objectius i continguts de les matèries Llatí i/o Grec del Batxillerat.
 2. Originalitat en el tractament.
 3. Metodologia de la recerca.
 4. Rigor i precisió dels continguts.
 5. Claredat i coherència en el desenvolupament del tema tractat.
 6. Capacitat analítica i de síntesi.
 7. Correcció en l’expressió, redacció, ortografia i presentació.
 8. Dificultat del projecte de recerca.

PREMIS

La Secció Catalana de la SEEC atorgarà els premis següents:

Primer Premi:      200 €

Segon  Premi:      150 €

Tercer Premi:         75 €

Diploma de participació per a tots els treballs presentats.

RESOLUCIÓ, PUBLICACIÓ DELS GUANYADORS I PUBLICITAT DELS PREMIS

Empty section. Edit page to add content here.

DEVOLUCIÓ I DRETS SOBRE ELS TREBALLS

La resolució del concurs és prevista per a la darrera setmana d’abril de 2017.

La resolució del Jurat serà inapel·lable. La participació comporta l’acceptació d’aquestes bases.

Tots els participants seran convidats a l’acte en què es farà pública la resolució del jurat i en què es lliuraran els premis als guanyadors.

La data de lliurament dels premis i diplomes s’anunciarà a la pàgina web de la SEEC de Catalunya, on, posteriorment, es publicarà també la llista dels premiats i dels treballs presentats.

Els CD / DVD no premiats hauran de ser recollits en el transcurs de l’acte de lliurament dels premis. En cas contrari, es destruiran quinze dies després de la publicació dels resultats al web.

Els treballs premiats, i aquells altres que el jurat consideri d’interès científic o pedagògic, podran ser publicats electrònicament a la pàgina web de la SEEC, en un epígraf específic. S’intentarà, a més, la màxima difusió a Centres de Recursos Pedagògics de Catalunya dels esmentats treballs, en format electrònic i es faran les gestions oportunes, en el mateix sentit, davant del Departament d’Enseyament.