XI Premi Hèracles 2015: Les pomes del jardí de les Hespèrides

La Secció Catalana de la SEEC convoca per al curs 2014-2015 l’ONZÈ PREMI HÈRACLES «Les pomes del jardí de les Hespèrides» al millor Treball de Recerca de Batxillerat a Catalunya o Monografia del Batxillerat Internacional (BI) dins l’àmbit de les llengües i cultures grega i llatina.

PREMIATS 2014–2015

Els treballs guanyadors de l’onzena edició del PREMI HÈRACLES «Les pomes del jardí de les Hespèrides» han estat:

Primer Premi

Autora
Helena Gallardo Castillo

Títol del treball
La pervivència del mite de Prometeu en la literatura i el cinema de ciència ficció: Frankenstein i Jurassic Park

Tutora
Mª Encarnación Alfonso Bermejo

Centre
Institut Martí Franqués (Tarragona)

Segon Premi

Autor
Arnau Lario Devesa

Títol del treball
Reconstrucció històrica, un nou nivell d’empatia

Tutora
Margalida Capellà Soler

Centre
Institut de Premià de Mar (Premià de Mar – Barcelona)

Tercer Premi

Autora
Carla Baumann Requena

Títol del treball
Jaciments arqueològics ignorats de Tàrraco

Tutor
Rosa Soria Ayllón

Centre
Institut Ramon de la Torre (Torredembarra – Tarragona)

 • Autora: Aina Arquimbau Barceló
  Títol del treball: El mite de Prometeu: creador o rebel
  Tutora: M. Mercè Miralles Marcé
  Centre: INS Domènech i Montaner (Reus – Tarragona)

 • Autor: Joel Ayelo Romero
  Títol del treball: Entrevista amb Afrodita. Evolució d’Afrodita en l’art 
  Tutora: Carmen Ballester Mas
  Centre: INS Guinovarda (Barcelona)

 • Autor: Llorenç Martínez Vidilla
  Títol del treball: Aἱ γυναῖκες ἐν τῇ τραγῳδίᾳ Ἑλληνικῇ
  Tutora: Marta Hernández Mateu
  Centre: INS Vinyet (Sitges – Barcelona)

 • Autores: Ana María Márquez Ramírez i Macarena Rodríguez Cañadillas
  Títol del treball: La influència romana als nostres dies
  Tutora: Maria Salut Ferré Aspa
  Centre: INS Joaquim Rubió i Ors (Sant Boi del Llobregat – Barcelona)

 • Autora: Alicia Prieto Martínez
  Títol del treball: Disney, bon transmissor de mitologia? Hèrcules
  Tutora: Montserrat Alberich Forns
  Centre: INS Vila-seca (Vila-seca – Tarragona)

 • Autora: Laura Reina García
  Títol del treball: Mite d’Orfeu i Eurídice: interpretacions artístiques entre el segle XIX i XX
  Tutora: Montserrat Reig Calpe
  Centre: INS Joanot Martorell (Esplugues del Llobregat – Barcelona)

 • Autores: Maria Sola Izquierdo i Isabel Rodríguez Guerero
  Títol del treball: Quatre mites, vuit pintors
  Tutor: Josefet Fuentes Gonzálvez
  Centre: INS Can Mas (Ripollet – Barcelona)


 • Autor: Sergio Suárez Pérez
  Títol del treball: Estudi del recorregut històric de la Via Augusta
  Tutora: Fernanda Garcia-Amorena Gómez del Moral
  Centre: Institut de Tecnificació (Amposta – Tarragona)

Barcelona, 24 d’abril de 2015

La Comissió avaluadora

Reportatge gràfic

CONVOCATÒRIA 2014–2015

BASES GENERALS

 1. Podran participar-hi tots els alumnes de Batxillerat que, en el curs 2014-2015, hagin presentat un Treball de Recerca o Monografia del Batxillerat Internacional (BI), sempre que hagi estat avaluat positivament al seu centre d’ensenyament públic o privat, és a dir, en un Institut d’Ensenyament Secundari o en un Centre d’Educació Secundària i Batxillerat.
 1. Els treballs presentats hauran de ser originals.
 1. La llengua de redacció serà preferentment la catalana.
 1. Els treballs hauran de respondre als continguts curriculars de les matèries de Batxillerat Llatí i Grec.
 1. Podran presentar-se treballs de dos tipus:
  1. En format DIN A-4 (fonts recomanades Palatino Linotype, Arial, Times New Roman, de 12 punts), interlineat 1,5.
   Extensió màxima: 100 pàgines, (inclosos aparell iconogràfic, bibliografia i annexos).
   Forma de lliurament de la memòria: CD / DVD, on constarà el títol del treball a la cara exterior.
  2. Virtuals. Els treballs de recerca podran estar allotjats en qualsevol plataforma (Moodle, EduCat, etc.). Seran requisits imprescindibles:
   • L’enllaç a internet amb els permissos d’accés i consulta corresponents.
   • Presentació, en format PDF, d’una memòria d’una extensió màxima de 30 pàgines (DIN A4), de les quals 15, com a mínim, es dedicaran a la síntesi del contingut del treball; la resta, als objectius, procés d’elaboració, mitjans emprats i bibliografia (fonts recomanades Palatino Linotype, Arial, Times New Roman, de 12 punts i interlineat 1,5).
   • Forma de lliurament de la memòria: CD / DVD, on constarà el títol del treball a la cara exterior.
 1. El CD / DVD es presentarà en sobre o paquet tancat on constará:
  • “Premi HÈRACLES al Millor Treball de Recerca de Batxillerat curs 2014-2015”
  • El títol del treball.
  • Adreçat a:
   Secció Catalana de la SEEC
   Departament de Filologia Llatina 
   Universitat de Barcelona
   Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
   Barcelona 08007
  • Dins del sobre o  paquet, s’adjuntarà la documentació següent:
   1. Un exemplar en format electrònic (CD / DVD): a l’exterior del disc, hi haurà solament el títol del treball.
   2. Un sobre tancat on constarà, a l’exterior, el títol del treball, i, a l’interior, les dades de l’estudiant que s’hi presenta:
    • Nom i cognoms.
    • Domicili (Nom del carrer, el número, la població i el codi postal).
    • Adreça electrònica.
    • Telèfon de contacte.
    • Nom, cognoms sencers i adreça electrònica del tutor/-a del Treball.
    • El nom del centre d’ensenyament públic o privat, l’adreça, un telèfon de contacte i l’adreça electrònica.
    • Certificat del Centre, amb la signatura del Director i segell, on consti  el nom i els cognoms de l’estudiant, el títol del treball, la data de presentació del treball i la qualificació obtinguda.
 1. El termini de recepció de treballs serà el 20 de març de 2015.
 1. Els premis es podran declarar deserts.

NOTA IMPORTANT

1)   L’incompliment de qualsevol de les bases suposarà la no acceptació del treball.

2)   En el decurs dels quinze dies següents es farà pública a la pàgina web la llista provisional dels treballs admesos i exclosos.

Si en qualsevol fase de la convocatòria es detecta l’incompliment de les bases, el treball presentat serà exclòs.

CRITERIS D’AVALUACIÓ DELS TREBALLS

 1. Adequació als objectius i continguts de les matèries Llatí i/o Grec del Batxillerat.
 2. Originalitat en el tractament.
 3. Metodologia de la recerca.
 4. Rigor i precisió dels continguts.
 5. Claredat i coherència en el desenvolupament del tema tractat.
 6. Capacitat analítica i de síntesi.
 7. Correcció en l’expressió, redacció, ortografia i presentació.
 8. Dificultat del projecte de recerca.

PREMIS

La Secció Catalana de la SEEC atorgarà els premis següents:

Primer Premi:      200 €

Segon  Premi:      150 €

Tercer Premi:         75 €

Diploma de participació per a tots els treballs presentats.

RESOLUCIÓ, PUBLICACIÓ DELS GUANYADORS I PUBLICITAT DELS PREMIS

La resolució del concurs és prevista per a la darrera setmana d’abril de 2015.

La resolució del Jurat serà inapel·lable. La participació comporta l’acceptació d’aquestes bases.

Tots els participants seran convidats a l’acte en què es farà pública la resolució del jurat i en què es lliuraran els premis als guanyadors.

La data de lliurament dels premis i diplomes anunciarà a la pàgina web de la SEEC de Catalunya, on, posteriorment, es publicarà també la llista dels premiats i dels treballs presentats.

DEVOLUCIÓ I DRETS SOBRE ELS TREBALLS

Els CD / DVD no premiats hauran de ser recollits en el transcurs de l’acte de lliurament dels premis. En cas contrari, es destruiran quinze dies després de la publicació dels resultats al web.

Els treballs premiats, i aquells altres que el jurat consideri d’interès científic o pedagògic, podran ser publicats electrònicament a la pàgina web de la SEEC, en un epígraf específic. S’intentarà, a més, la màxima difusió a Centres de Recursos Pedagògics de Catalunya dels esmentats treballs, en format electrònic i es faran les gestions oportunes, en el mateix sentit, davant del Departament d’Enseyament.