XV Premi Hèracles 2019

XV Premi Hèracles 2019

La Secció Catalana de la SEEC convoca per al curs 2018-2019 el QUINZÈ PREMI HÈRACLES al millor Treball de Recerca de Batxillerat a Catalunya o Monografia del Batxillerat Internacional (BI) dins l’àmbit de les llengües i cultures grega i llatina.

Els treballs guanyadors de la quinzena edició del PREMI HÈRACLES han estat:

Primer Premi

Autor
Diego J. Morán Domínguez

Títol del treball
Tekhne: la ceràmica i el pintor a l’Atenes de l’Arcaic Tardà

Tutores
Montserrat Reig Calpe i Mercè Miralles Marcé

Centre
Institut Domènech i Montaner (Reus)

Segon Premi

Autor
Iker Pascual Herrera

Títol del treball
Ecos del pensament grec en la física moderna: Plató i neoplatonisme als escrits dels físics teòrics

Tutora
Montserrat Nogueras Hernàndez

Centre
Institut Serrallarga (Blanes – Girona)

Tercer Premi ex aequo

Autora
Isabela Frances Diana Allen

Títol del treball
Aquil·les, paradigma d’heroi

Tutora
Lara Faci Liébana

Centre
Institut Julio Antonio (Móra d’Ebre – Tarragona)

Autora
Clàudia Mascarella i Parcerisa

Títol del treball
El riure a l’Odissea

Tutora
Sònia Martínez Espluga

Centre
Institut Cendrassos (Figueres – Girona)

PARTICIPANTS

 • Autora: Nekane Aparicio Resina
  Títol del treball: Dones transgressores a l’antiguitat clàssica i el paper femení durant aquesta època
  Tutora: Laura Rosich
  Centre: Col·legi Verge de la Salut (Sant Feliu de Llobregat – Barcelona)

 • Autora: Jordina Barbany Ció
  Títol del treball: Cinema i món clàssic grec: de l’epopeia als personatges històrics 
  Tutora: Maribel Morales Raya
  Centre: Institut Santa Eulàlia (L’Hospitalet de Llobregat – Barcelona)

 • Autora: Núria Coma Roca
  Títol del treball: Puig Ciutat: la petjada dels romans al Lluçanès
  Tutor: Ricard Torres Ribé
  Centre: Institut Castell del Quer (Prats de Lluçanès – Barcelona)

 • Autora: Marina Ferrer Planas
  Títol del treball: Pervivència de la cultura grecoromana en ple segle XXI: anàlisis de la influència clàssica en les expressions, la publicitat i la moda femenina
  Tutora: Montserrat Buisán Gómez del Moral
  Centre: Institut Vinyet (Sitges – Barcelona)

 • Autora: Luz Jadoulle Simon
  Títol del treball: El món romà en els còmics
  Tutor: Santi Colomer Muro
  Centre: Institut Abat Oliba (Ripoll – Girona)

 • Autora: Júlia Lozano Bel
  Títol del treball: Percy Jackson, un llampec en la mitologia
  Tutora: Montserrat Alberich Forns
  Centre: Institut Fontanelles (Les Borges del Camp – Tarragona)

 • Autora: Laia Lucas Mayals
  Títol del treball: Plantes de l’Ebre: usos i mitologia
  Tutor: Domingo Segura Gavaldà
  Centre: Institut Ramon Berenguer IV (Amposta – Tarragona)


 • Autor: Marcos Martínez Puertas
  Títol del treball: Total War Rome 2 vs Cèsar a les Gàl·lies
  Tutor: Josefet Fuentes Gozálvez
  Centre: Institut Can Mas (Ripollet – Barcelona)

 • Autora: Laia Pascual Guzmán
  Títol del treball: Άστρον λόγος: relació entre astrologia i antiga Grècia 
  Tutor: Jordi Gassó Argelich
  Centre: Institut Màrius Torres (Lleida)

 • Autor: Alessandro Ranocchi Zander
  Títol del treball: Palau Orsini o Teatro di Marcello? La transformació d’un edifici d’època romana en palau nobiliari
  Tutor: Albert Prat Zapata
  Centre: Institut Jaume Vicens Vives (Girona)

 • Autora: Maria Vidal Lamolla
  Títol del treball: El sexisme a l’època clàssica: anàlisi de la vida de la dona grega i romana durant l’era clàssica
  Tutor: Xavier Falcó i Gres
  Centre: Institut Joan Brudieu (La Seu d’Urgell – Lleida)

 • Autora: Mercè Vilà Sarquella
  Títol del treball: Americae Uniti Status: la influència de la cultura clàssica en la toponímia dels Estats Units
  Tutora: Anna Maria Torrent Rafart
  Centre: Institut Josep Brugulat (Banyoles – Girona)

Barcelona, 6 de maig de 2019

La Comissió avaluadora

Lliurament dels premis: 23 de maig de 2019


Hora: 18:00


Lloc:

Sala Gabriel Oliver

Edifici Josep Carner

(C/ Aribau 2, Barcelona)

Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona

 

 

BASES GENERALS

 1. Podran participar-hi tots els alumnes de Batxillerat que, en el curs 2018-2019, hagin presentat un Treball de Recerca o Monografia del Batxillerat Internacional (BI), sempre que hagi estat avaluat positivament al seu centre d’ensenyament públic o privat, és a dir, en un Institut d’Ensenyament Secundari o en un Centre d’Educació Secundària i Batxillerat.
 1. Els treballs presentats hauran de ser originals.
 1. La llengua de redacció serà preferentment la catalana.
 1. Els treballs hauran de respondre als continguts curriculars de les matèries de Batxillerat Llatí i Grec.
 1. Podran presentar-se treballs de dues menes:
  1. En format DIN A-4 (fonts recomanades Palatino Linotype, Arial, Times New Roman, de 12 punts), interlineat 1,5.
   Extensió màxima: 100 pàgines (inclosos aparat iconogràfic, bibliografia i annexos).
  2. Virtuals. Els treballs de recerca podran estar allotjats en qualsevol plataforma (Moodle, EduCat, etc.). En aquest cas seran requisits imprescindibles:
   • L’enllaç a internet amb els permisos d’accés i consulta corresponents.
   • Presentació, en format PDF, d’una memòria d’una extensió màxima de 20 pàgines (DIN A4), que ha d’incloure una síntesi del contingut del treball, objectius, procés d’elaboració, mitjans emprats i bibliografia (fonts recomanades Palatino Linotype, Arial, Times New Roman, de 12 punts i interlineat 1,5).
 1. Lliurament dels treballs
  El lliurament de tots els treballs –tant si són de la modalitat a) com de la modalitat b)– es farà amb el sistema d’enviament de fitxers WeTransfer (wetransfer.com), a través del qual caldrà adjuntar els documents següents, sempre en format PDF, a l’adreça estudisclassics@seec.cat.

  1. Document amb les dades identificadores tant de l’estudiant com del tutor del treball:
   • Dades de l’estudiant autor del treball:
    • Nom i cognoms
    • Domicili (nom del carrer, número, població i codi postal)
    • Adreça electrònica
    • Telèfon de contacte
   • Nom i cognoms, adreça electrònica i telèfon de contacte del professor tutor del treball.
   • Nom del centre d’ensenyament públic o privat, adreça, telèfon de contacte i adreça electrònica.
  2. El treball (o la memòria de síntesi, en el cas dels treballs virtuals).
  3. Certificat del centre, amb la signatura del Director i segell, on consti el nom i els cognoms de l’estudiant, el títol del treball, la data de presentació del treball i la qualificació obtinguda.
 1. El termini de recepció de treballs serà el 29 de març de 2019.
 1. En el decurs dels quinze dies següents es farà pública a la pàgina web la llista provisòria dels treballs admesos i exclosos.
 1. Els premis es podran declarar deserts.

NOTA IMPORTANT

Si en qualsevol fase de la convocatòria es detecta l’incompliment de les bases, el treball presentat serà exclòs.

JURAT

El jurat estarà format per professors d’universitat de les especialitats de Filologia Llatina i/o Grega i per professorat d’Ensenyament Secundari de Llatí i/o Grec.

CRITERIS D’AVALUACIÓ DELS TREBALLS

 1. Adequació als objectius i continguts de les matèries Llatí i/o Grec del Batxillerat.
 2. Originalitat en el tractament.
 3. Metodologia de la recerca.
 4. Rigor i precisió dels continguts.
 5. Claredat i coherència en el desenvolupament del tema tractat.
 6. Capacitat analítica i de síntesi.
 7. Correcció en l’expressió, redacció, ortografia i presentació.
 8. Dificultat del projecte de recerca.

PREMIS

La Secció Catalana de la SEEC atorgarà els premis següents:

Primer Premi:      200 €

Segon  Premi:      150 €

Tercer Premi:         75 €

Diploma de participació per a tots els treballs presentats.

PUBLICACIÓ DELS GUANYADORS I PUBLICITAT DELS PREMIS

La resolució del concurs és prevista per a la segona quinzena de maig de 2019.

Tots els participants seran convidats a l’acte en què es farà pública la resolució del jurat i en què es lliuraran els premis als guanyadors.

La data de lliurament dels premis i diplomes s’anunciarà a la pàgina web de la SEEC de Catalunya, on, posteriorment, es publicarà també la llista dels premiats i dels treballs presentats.

RESOLUCIÓ

La resolució del Jurat serà inapel·lable. La participació comporta l’acceptació d’aquestes bases.

DRETS SOBRE ELS TREBALLS

Els treballs premiats, i aquells altres que el jurat consideri d’interès científic o pedagògic, podran ser publicats electrònicament a la pàgina web de la SEEC, en un epígraf específic. S’intentarà, a més, la màxima difusió a Centres de Recursos Pedagògics de Catalunya dels esmentats treballs, en format electrònic, i es faran les gestions oportunes, en la mateixa direcció, davant del Departament d’Enseyament.